Clarence Paulson

Lövdalsvägen 69, 141 73 Huddinge · clarence@cpsab.se

CPSab drivs av Clarence Paulson. Företaget har funnits sedan mitten av 90-talet. Idén med företaget har hela tiden varit att erbjuda kompetens som är förankrad i såväl Akademi, Industristandard och Marknaden. Idag är mitt erbjudande åter igen fokuserat inom ledarskapsområdet; Teamutveckling, Portföljstyrning, Arbetsformer och organisation för effektdrivande system. Jag åtar mig gärna rollen som interimschef. Min vision är – Att stötta och utveckla samarbete!

Att leda i förändring är att förvalta någons vision! Jag är förändringsledare med fokus på realisering av nytta, ledning och samordning. Jag erbjuder stabila och spårbara satsningar och engagerar mina medarbetare. Förändring ska alltid bedrivas med nytta och investering i fokus. De ska ledas så att avvikelser bubblar till ytan och hanteras. Till accepterande eller korrigering. Alltid till lärande!

Erfarenhet

Se även min LinkedIn

Tf Chef Driftcentralen

Sveriges Radio

Jag leder en gruppering om ca 30 personer som har till uppgift att säkerställa att ljudet når publiken, dygnet runt, året runt. Mitt arbete innebär främst att ge förutsättningar för kompetenta medarbetare att lyckas i sitt dagliga arbete. Detta genom att förenkla och förtydliga och odla en vision för gruppen. Samt se till att förutsättning finns för lärande och stöttande kamratskap. Vårt mål är ”ljud i radion”. Och det är också vad vi levererar i 99,9987% av tiden.

Aug 2018 - nu

Förändringsledare

Sveriges Radio

Vi formulerar ett agilt arbetssätt. SR-Agile Ett av målen är att korta leveranstid med samma eller högre kvalitet. Men främst gör vi detta för att fortsätta vara relevanta för våra lyssnare och medaktörer. Ljudet och Kaizen i fokus!

Okt 2017 - Aug 2018

Utredare, Driftcentralen

Sveriges Radio

Driftcentralen (DC) ansvarar för den direkta utsändningen från SR. Vilket innebär att koppla studior kors över Sverige, eller från andra delar av världen, och ge oss lyssnare en enhetlig upplevelse trots stora avstånd och torra öknar. Min uppgift är att se över hur metodik och den tekniska miljön stödjer detta. Målet är givet. Kunden är du. Vi ska nu se över DC´s leveransprocesser, som gör dig till den lyckligaste lyssnaren i världen. - Och kartlägga hur relevant vårt IT-stöd är för att stötta dessa processer.

Maj 2017 - Okt 2017

Projektledare

Sveriges Radio

Vi byter system för övervakning av all sändningsutrustning, för att undvika oönskad tystnad. SR är betrodd med särskilt ansvar för information till Sverige i händelse av kris. Kontroll på vår förmåga att leva upp till detta är därför av största vikt.

Maj 2016 - Juni 2017

Projektledare

Transdev Sverige AB

Ledning av införande- och förändringsprojekt för energismart körning av tåg. Ledning av utvecklings- och införandeprojekt rörande fjärrdiagnostik av buss

Nov 2014 - Aug 2015

Utbildning

För mig är det viktigt att kombinera teori och praktik. Jag sätter en ära i att kombinera praktisk erfarenhet, kunskap om industristandards och Akademisk kunskap. Jag längtar efter att kombinera. Det är detta som gör att jag trivs som konsult. Det är fantastiskt att ta mina egna kunskaper och erfarenheter och kombinera dem hos/med en ny kund. Att ”jacka in” med nya människor som längtar efter att nå sina mål! Därför studerar jag.

Stockholm University

Bachelor of Science (B.S.), System Analytics and applied system theory
1990 - 1993

Luleå University of Technology

7,5p, Lean Grund
2011

IRM / DF

process- and business developer
2012

Mid Sweden University

7,5p, Offensiv kvalitetsutveckling
2012

Luleå University of Technology

7,5p, Kvalitetsutveckling – Värderingar, arbetssätt och verktyg
2012

Luleå University of Technology

7,5p, Revision av Miljö- och Kvalitetsledningssystem
2013

University of Gävle

7,5p, Beslut och Risk i teori och praktik 1
2015

University of Gävle

7,5p, Mätnings- och värdeteori
2015

Certifikat

Ett urval av certifikat
  • Management of Portfolios
  • ITIL Foundation
  • Prince2 approved trainer
  • Managing Benefits
  • Process- och verksamhetsutvecklare
  • Certified Scrum Master
  • Prince2 Practitioner

Bakgrund

I grunden är jag pedagog. Jag har arbetat med bildnings- och ledarskapsfrågor sedan 1980 och har stor erfarenhet från utveckling av effektiva team. I början av 1990 utbildade jag mig till systemvetare med profilering inom "Systemanalys och tillämpad systemteori". Under 17 års arbete inom IT-arkitektur och systemutveckling har jag ägnat ca 20% av min tid till egen fortbildning. Särskilt har jag studerat kvalitetsteknik, riskhantering och beslutsanalys vid olika universitet.

Jag är certifierad inom centrala områden rörande portföljstyrning, nyttorealisering, projektverksamhet och verksamhetsutveckling. Jag är familjär med agila metoder och har min starkaste hemvist i Lean-grenen av dessa. För detaljerad CV, mejla mig på clarence@cpsab.se